Povrati

Ukoliko želite naručeni proizvod vratiti potrebno je slijediti korake za jednostrani raskid ugovora.

Za zamjenu proizvoda potrebno je izvršiti povrat naručenog proizvoda slijedeći korake za jednostrani raskid ugovora te ponovno izvršiti narudžbu putem shopa za novi proizvod.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo, ne navodeći razlog, na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Kako bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti obrt "Jelim, vl. Jelena Vrhovec" o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici na dnu ovog teksta ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac je potrebno poslati putem elektroničke pošte na: jelim.info@gmail.com ili poštom na adresu: ul. Andrije Peteka 2a, 10297 Luka.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Korisnik je dužan robu vratiti na adresu obrta "Jelim, vl. Jelena Vrhovec", ul. Andrije Peteka 2a10297 Luka, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je potrošač uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe kupac snosi sam.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je obrt "Jelim, vl. Jelena Vrhovec" zaprimio kupčevu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu, odnosno ukoliko ste proizvod platili karticom, povrat sredstava biti će izvršen na karticu koja je i terećena za navedeni iznos, a ukoliko ste proizvod platili izravnom uplatom, povrat sredstava biti će izvršen na bankovni račun koji ste naveli u obrascu. Drugi načini povrata novca nisu mogući.

Povrat novca obrt "Jelim, vl. Jelena Vrhovec" može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit ćete obaviješteni.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. ‘Roba izrađena po specifikaciji potrošača’ je roba koja nije unaprijed proizvedena već je izrađena na temelju individualnog izbora ili odluke potrošača.


Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.