Uvjeti poslovanja

I. Općenito

Internetska stranica www.jelim.hr u vlasništvu je obrta "Jelim, vl. Jelena Vrhovec", Luka, Andrije Peteka 2a, OIB: 34149685209.

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se na obrt "Jelim, vl. Jelena Vrhovec".

Pojam Kupac odnosi se na fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenama kupljenih proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s time da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama. Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije. Pristup na internetske stranice www.jelim.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

II. Glavna obilježja robe

Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem naše baze podataka.Vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.jelim.hr podložni su nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.

III. Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.jelim.hr izražene su u kunama. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, te se isti posebno naplaćuju ukoliko je tako naznačeno. Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda i cijena dostave, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

IV. Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke robe, vrijeme isporuke robe

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

1. internet bankarstvom ili općom uplatnicom

Kod odabira plaćanja internet bankarstom ili putem opće uplatnice, potrebno je u roku od 10 dana izvršiti uplatu na račun obrta "Jelim, vl. Jelena Vrhovec", Andrije Peteka 2a, 10297 Luka
Račun u Erste banci, IBAN: HR1824020061140361095
Model: HR00 ili HR99
Poziv na broj primatelja: broj narudžbe
Opis: Narudžba broj (upisati broj narudžbe)

Upute za plaćanje biti će dostavljene i putem elektroničke pošte uz svaku potvrdu narudžbe za koju je odabrano plaćanje internet bankarstvom ili putem opće uplatnice.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, proizvodi će krenuti u izradu te će Prodavatelj iste i isporučiti u roku 7 radnih dana. U slučaju veće gužve, izrada proizvoda može se produžiti o čemu će Prodavatelj obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte. Račun za narudžbu dostavlja se u pošiljci zajedno s robom.

Isporuku naručenih proizvoda vrši Hrvatska Pošta unutar Republike Hrvatske.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog nedostatka tkanine na zalihama, Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. Svi naručeni artikli nastojati će se isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljki.

V. Izjava o konverziji

Sva plaćanja potrebno je izvršiti isklučivo u hrvatskim kunama.

Conversion statement

All payments need to be made exclusively in the Croatian currency (HRK).

VI. Autorska prava

Jelim.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava portala Jelim.hr i podložno je tužbi.

VII. Jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razlog, na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Kako bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti obrt "Jelim, vl. Jelena Vrhovec" o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu ovog teksta ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac je potrebno poslati putem elektroničke pošte na: jelim.info@gmail.com ili na adresu obrta "Jelim, vl. Jelena Vrhovec", Andrije Peteka 2a, 10297 Luka.

Korisnik je dužan robu vratiti na adresu obrta "Jelim, vl. Jelena Vrhovec", Andrije Peteka 2a, 10297 Luka, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je potrošač uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe kupac snosi sam.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je obrt "Jelim, vl. Jelena Vrhovec", zaprimilo kupčevu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. Povrat novca obrt "Jelim, vl. Jelena Vrhovec" može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit ćete obaviješteni.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

IX. Pisani prigovor potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti pisanim putem na adresu: Jelim, vl. Jelena Vrhovec, Andrije Peteka 2a, 10297 Luka ili elektroničkim putem na mail: jelim.info@gmail.com